У Србији је 2. децембра 2023. године ступио на снагу Правилник о условима за обављање аутономне вожње којим се ближе прописују услови под којима се обавља аутономна вожња и процедура издавања дозволе за тестирање аутономног возила (даље: Правилник).