НТ паркови

Када се иновациона инфраструктура континуирано развија, могуће је даље јачање ИТ сектора и убрзани технолошки напредак земље. Зато су научно-технолошки паркови кључна инфраструктурна подршка иновационој делатности.

 

У Србији тренутно послују четири научно-технолошка парка и то у Београду, Новом Саду, Нишу и Чачку.  

 

Осим подршке стартаповима и растућим компанијама, привлачења технолошко-развојних домаћих и страних партнера и инвеститора, повезивања са научним и високошколским организацијама и менторима, размене знања и идеја и комерцијализације иновација, научно-технолошки паркови стварају услове и креирају амбијент за запошљавање младих образовних кадрова и примену напредних и иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз.

 

Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године предност и повлашћене услове за добијање простора у научно-технолошким парковима имају предузећа и тимови која се баве развојем науке и иновација у области вештачке интелигенције и њених примена, као и развојем економије засноване на вештачкој интелигенцији.

 

Ако и твоја идеја о употреби вештачке интелигенције може да доведе до економског раста, запошљавања и квалитетнијег живота, онда је научно-технолошки парк право место за твоје предузеће. Овде се подстиче развој иновативних решења и јача синергија технологије и бизниса!