AI у основним школама

Статегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији од 2020. до 2025. године дефинисано је увођење садржаја о вештачкој интелигенцији у наш образовни систем. Као део наставног програма у седмом разреду обавезни су предмети Техника и технологија и Информатика и рачунарство.

 

Два пута недељно током школске године ученици седмог разреда кроз ове предмете изучавају улогу и значај вештачке интелигенције, али и стичу знања о њеној примени у свакодневном животу и утицају вештачке интелигенције на човека.

 

У осмом разреду ученици настављају да проширују своја знања о вештачкој интелигенцији кроз обавезан предмет Техника и технологија. Два часа недељно ђаци имају на располагању како би захваљујући конструкторском моделовању до краја школске године саставили и управљали једноставним школским роботом уз примену вештачке интелигенције.