AI на мастер студијама

Студијске програме мастер студија из области вештачке интелигенције први пут 2021. године реализују Универзитет у Новом Саду (Факултет техничких наука и Природно-математички факултет), Универзитет у Крагујевцу и Универзитет у Нишу (Природно-математички факултет и Електронски факултет).