Пројекти Фонда за науку

Фонд за науку Републике Србије пружа подршку научноистраживачкој делатности и основан је са циљем обезбеђивања услова за континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у Републици Србији неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

 

Програм за развој пројеката Фонда за науку из области вештачке интелигенције реализује се у оквиру два потпрограма, један је намењен основним, а други примењеним истраживањима из области вештачке интелигенције.

 

Циљеви програма су подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у домену вештачке интелигенције, подстицање примене резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у развоју привреде Србије. Основне тематске области програма су: општа вештачка интелигенција, машинско учење, обрада природног језика, планирање, разумевање знања, рачунарски вид и говорна комуникација, интелигентни системи.

 

Фонд за науку Републике Србије финансира 12 пројеката у оквиру Програма за развој пројеката из области вештачке интелигенције.