AI у средњим школама

Развијање знања и вештина ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за учење и рад и континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја циљ је програма наставе у средњим школама.

 

У трећем и четвртом разреду у гимназијама у оквиру изборног предмета Савремене технологије, ученици током школске године два пута недељно уче како да поуздано, критички, безбедно и одговорно према себи и другима користе савремене технологије за решавање проблема, на који начин савремене технологије функционишу и како да примене логички и алгоритамски начин размишљања у циљу решавања проблема у свакодневним ситуацијама.

 

Програм наставе и учења гимназија за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику има за циљ развој кључних компетенција код ученика неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву, оспособљавање ђака за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања, као и јачање свести о важности здравља и безбедности и оспособљавање ученика за решавање проблема, комуникацију и тимски рад.