Пројекти Фонда за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању развоја иновативног предузетништвa и то тако што подржава иновативно предузетништво, посебно у раној фази. Такође, Фонд повезује научно-истраживачке организације и приватна предузећа ради развоја и комерцијализације иновација.

 

Циљ Фонда је да новим производима, технологијама и услугама омогући излазак на тржиште и утемељи дугорочну институционалну подршку државе иновативном предузетништву у сарадњи са међународним финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором.

 

Стратегијом развоја вештачке интелигенције од 2020-2025. године дефинисано је да Фонд за иновациону делатност годишње издвоји милион евра за финансирање пројеката који се баве развојем и применом вештачке интелигенције.