Развој технологије све је бржи и бржи, па је извесно да ће одређене области у овој години преузети доминацију.