Вештачка интелигенција се великом брзином развија на глобалном нивоу. У последње време, посебну пажњу привлаче технологије попут ChatGPT и text-to-image алатке, као што су NightCafe AI или Stable Diffusion.