Наша земља се убраја међу 11 држава које су увеле курикулуме о вештачкој интелигенцији у школе, а то потврђује истраживање које је УНЕСКО спровео међу земљама чланицама.