У Женеви, у седишту Светског економског форума, потписан је Споразум о успостављању Центра Светског економског форума за четврту индустријску револуцију у Србији. Овај центар биће 16. у мрежи центара форума у свету и први у региону Западног Балкана.