U Naučno-tehnološkom parku Niš uspešno je realizovan sedmi Forum naprednih tehnologija na temu Transformacije, a posebno se diskutovalo o transformaciji privrede, inovacionog ekosistema i obrazovanja u našem regionu i zemlji.