Etika u veštačkoj inteligenciji

Neosporne su prednosti koje veštačka inteligencija donosi društvu i svim njegovim aspektima, međutim ova oblast sa sobom nosi i određene rizike i izazove u pogledu etike i bezbednosti sa kojima se susreću sve države.

 

Iz tog razloga UNESKO (UNESCO) je definisao prvi globalni univerzalni standard za etiku veštačke inteligencije u čijoj izradi je učestvovala Srbija sa svojim stručnjacima. Ovaj etički okvir koji sadrži brojne preporuke za „zdrav“ razvoj i korišćenje veštačke inteligencije usvojile su 193 zemlje članice UNESKA u novembru 2021. godine.

 

 

ETIČNA I BEZBEDNA PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE

Primena veštačke inteligencije otvara brojne etičke i bezbednosne izazove na koje treba odgovoriti i koje je potrebno preduprediti. Iz tog razloga, etična i bezbedna primena veštačke inteligencije predstavlja upravo jedan od pet ciljeva Strategije razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020–2025. godine čime je naglašen izuzetni značaj ovog aspekta razvoja VI. Ostvarenje ovog cilja podrazumeva uvođenje preventivnih mehanizama koji će omogućiti odgovoran razvoj veštačke inteligencije i načine verifikacije da su sistemi zasnovani na mašinskom učenju u skladu sa najvišim etičkim i bezbednosnim standardima. Ovaj važni aspekt prožima i ostale delove Strategije čime se obezbeđuje da se sve aktivnosti realizuju u skladu sa ovim ciljem.

 

Primena VI etike u obrazovanju

 

Kada je u pitanju osnovno i srednje obrazovanje cilj je da buduće generacije, koje će se baviti ovom oblašću, razumeju etiku u veštačkoj inteligenciji i da budu svesne njene važnosti. Kako bi se to obezbedilo,  u sedmom razredu iz tehnike i tehnologije, u okviru oblasti Tehnička i digitalna pismenost, učenici se upoznaju sa pojmom, značajem i primenom kao i pravcima veštačke inteligencije. Međupredmetna korelacija sa informatikom je veoma značajna zbog znanja koja su učenici stekli o programiranju iz tog predmeta, a koja se dopunjuju sa znanjima o robotici iz tehnike i tehnologije. Pored usvajanja osnovnih pojmova o veštačkoj inteligenciji i gde se ona primenjuje, plan je da se đaci uvedu i u osnove njenog etičkog aspekta. Takođe je ovaj aspekt uključen u predmetu modernih tehnologija.

U okviru srednjoročnog plana je i da se sadržaj veštačke inteligencije uvede i u srednje škole kroz predmete kao što su elektrotehnika i mašinstvo, a na opštem nivou u predmete, računarstvo i informatika, čime bi bili obuhvaćeni svi učenici srednjih škola.

Što se tiče fakultetskog obrazovanja, etika je uključena i u studijske programe master studija iz oblasti veštačke inteligencije, koje realizuju Fakultet tehničkih nauka i Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Univerzitet u Kragujevcu i Prirodno-matematički fakultet u Nišu.

U cilju upoznavanja i podizanja svesti šire javnosti o značaju ove teme, kroz programe Centra za promociju nauke promovisana je veštačka inteligencija i njena etička primena.

 

Primena u nauci

Kako bi se obezbedilo da rad na razvoju veštačke inteligencije u naučnoistraživačkom radu uzima u obzir ovo značajno pitanje, svi projekti Fonda za nauku moraju da poštuju etičke standarde iz VI koji su definisani u saradnji sa Svetskom bankom.

Takođe, jedna od oblasti koju će pokrivati Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije jeste etika. Njen značaj istaknut je od samog nastanka ovog instituta, u Elaboratu o njegovom osnivanju.

 

Primena u privredi

U okviru obuka koje se organizuju za konsultante za veštačku inteligenciju, jedna od neizostavnih tema je etika primene VI. Takođe, planira se da se ovaj deo obuke dodatno razvije za zaposlene u privredi.

 

Primena u državnoj upravi

U skladu sa Akcionim planom za razvoj veštačke inteligencije, plan je da do kraja 2022. godine budu usvojeni principi i uputstva za etičku i bezbednu upotrebu VI u Srbiji. Ovi principi će biti bazirani na preporukama Saveta Evrope i Uneska.