AI na doktorskim studijama

Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju je prvi institut u Srbiji i regionu koji se bavi istraživanjem veštačke inteligencije i njene primene u različitim oblastima. Naučnici i istraživači će na osnovu onoga što nauče u Institutu otvarati nove kompanije, učiti nove generacije studenata i uzdići srpsku IT industriju na nivo svetske AI industrije.

 

AI Institut poziva mlade istraživače da postanu deo tima koji će kreirati budućnost veštačke inteligencije u Srbiji i regionu. Jedinstvenu priliku da postanu mladi istraživači imaju studenti koji su stekli znanja iz oblasti veštačke inteligencije (računarski vid, razumevanje i generisanje govora i teksta, itd.).

 

Izabrani mladi istraživači imaće priliku da rade na tehničkim zadacima, objavljuju radove na priznatim konferencijama i u stručnim časopisima, ali i da sarađuju sa svetski poznatim mentorima i saradnicima. Kao poseban deo tima, njihov zadatak je da se bave naučnoistraživačkim radom, da učestvuju u pripremi, prijavljivanju i realizaciji nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata, kao i da učestvuju u poslovno-tehničkoj saradnji sa privredom.