Na inicijativu Kabineta premijerke i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, a uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i stalne misije Republike Srbije u Ujedinjenim nacijama, Generalna skupština UN usvojila je Rezoluciju o Međunarodnoj dekadi nauka za održivi razvoj, koja će se sprovoditi od 2024. do 2033. godine. Ovom rezolucijom, Srbija je postala pokretač i koordinator procesa donošenja ovog važnog dokumenta.