Vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža, koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju, „Cisco“, otvorila je danas istraživačko-razvojni centar u Naučno-tehnološkom parku Niš.