Konferencija prvi Deep Tech otvoreni Dan nauke 2024., u formi sajamske izložbe, održana je 5. aprila 2024. godine, na Fakultetu inženjerskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.