Univerzitet u Nišu

Zahvaljujući master programima na Prirodno-matematičkom fakultetu i Elektronskom fakultetu studenti će, po sticanju diplome, biti osposobljeni za rad u privredi, kao i za dalje usavršavanje u oblasti veštačke inteligencije.