Univerzitet u Novom Sadu

Novi master program na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu rezultat je saradnje Odseka za matematiku i Odseka za informatiku Departmana za matematiku i informatiku i sadrži sveobuhvatan pregled veštačke inteligencije, počevši od matematičke osnove, tehnike i algoritama. Program će biti baziran i na oblast mašinskog učenja kao jedne od podoblasti veštačke inteligencije.

Prvu generaciju studenata master akademskih studija na studijskom programu Veštačka inteligencija i mašinsko učenje upisuje 2021. godine i Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu. Osim opštih znanja iz mašinskog učenja, dubokog učenja i softverskog

inženjerstva u oblasti mašinskog učenja studenti će imati priliku da se kroz izborne predmete specijalizuju za analizu podataka i teksta, obradu prirodnog govora, inteligentne sisteme za donošenje odluka i dr.